יום שני, 29 בדצמבר 2014

חבל דרך הפופיק הגרסא המצחיקה

יום חמישי, 11 בדצמבר 2014

משמורת ילדים והפתעה בתיבה על משמורת ילדים והפתעה בתיבה

http://mailfamilyx.wordpress.com/2014/12/11/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94/