יום שלישי, 17 בספטמבר 2013

תתחדשו מסירת הפרס גלריה דליה ארמוני

יום שישי, 13 בספטמבר 2013

勵志小語: 勵志小語quotes about life 06

勵志小語: 勵志小語quotes about life 06: Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears 衡量自己年不年輕,看朋友,而不是看年紀。 評價自己過得好不好,看笑容,而不是看眼淚。 We’d fade i...